Vi på Premium Sound ser till att du/ni alltid får de bästa garantierna utan att behöva betala extra för sk. Drulleförsäkring.

Samtliga produkter har hos oss minst 1 års garanti, i de flesta fall 2år!

Garantin avser fabrikationsfel samt materialfel.
Produktgarantin täcker endast ursprungliga fel, dvs fel som fanns i varan vid leverans. Gäller det t ex handhavande fel eller felinställd vara gäller ej din rätt till garanti/reklamation och då debiterar den undersökande verkstaden dig kostnaden. Detta gäller även i de fall vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv.

Garantin gäller ej vid felaktig montering och anslutning, modifiering eller annan åverkan.

Garantin gäller ej brända högtalarelement orsakat av felaktig effekt eller felaktigt justerade delningsfilter.

Om oturen ändå skulle vara framme och du behöver service/garanti på dina produkter så kan du vända dig direkt till oss så hjälper vi dej på bästa sätt

Den defekta produkten skall emballeras väl och paketet ska även innehålla:

  • En kopia på ditt kvitto.
  • En så detaljerad felbeskrivning som möjligt (där även serienummer skall noteras).
  • Alla tillbehör som kan behövas skall medfölja, tex fjärrkontroll.
  • Adresslapp får ej sättas direkt på originalförpackningen.
  • Det måste även finnas med en returadress så att produkten inte kommer bort.
  • Skicka ALLTID med företagspaket.

Kontakta oss alltid innan du skickar någon produkt!

Om inte garantifel konstateras (tex vid felaktig inkoppling) så kommer fraktkostnad och undersökningskostnad från serviceverkstad, att debiteras. Vi rekommenderar Er därför att kontrollera inställningar och inkopplingar en extra gång.

Ditt kvitto som du får med varan är din garantisedel. Förvara dokumentet väl då det krävs vid utnyttjande av garantin.

Inga kringkostnader såsom montering-transport kostnader ingår ej i garantin.
Vid ev. fel på produkten ta kontakt med oss innan Du/Ni skickar in den för service.
Du/Ni står för transportkostnaden in till oss.

För att kunna ge dej en bra upplevelse och säker shopping så använder denna sida cookies.
cookie policy.
Meny Kategorier Telefon Support
Skriv för att börja söka